Αρχική » Επικοινωνία

 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 3689405, 210 3689457

Fax: 210 3689473

 

Γραμματεία Τμήματος: Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα, 1ος όροφος, email: secr@media.uoa.gr

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10:00-13:00, Αριστείδου 11