Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του Τμήματος

 

Το προσωπικό του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αποτελείται από:

  • 16 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
  • 5 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
  • 1 μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  • 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
  • 6 μέλη Διοικητικού Προσωπικού
  • 2 Βιβλιοθηκονόμους

καθώς και έναν μεγάλο αριθμό συνεργατών.