Αρχική » Erasmus+

Το πρόγραμμα ERASMUS+ / The ERAMUS+ Programme

 

To Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus+. Έχει συνεργασίες με περισσότερα από 40 Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ο αριθμός των φοιτητών/φοιτητριών του τμήματός μας που μετακινούνται ανά έτος ανέρχεται σε περίπου 60, ενώ υποδέχεται κατά μέσο όρο ανάλογο αριθμό εισερχόμενων φοιτητών/φοιτητριών, από 15 χώρες.

Κατάλογος συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Έρασμος+ (Erasmus+ Programme) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus.html

 

The Department of Communication and Media Studies of the University of Athens actively participates in the Erasmus+ Programme. Our Department has signed bilateral agreements with more than 40 Universities. So far, students from 15 countries have visited our Department, while many Greek students had the opportunity to study abroad through the Erasmus+ Programme. Also, through the Erasmus+ Programme professors from partner universities have visited our Department while almost all members of our Department have also visited Universities abroad.

List of Erasmus+ Partner Institutions

For more information concerning the Erasmus+ Programme, visit: 

http://en.interel.uoa.gr/ & For Incoming students