Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Σεμινάριο μεικτής μάθησης για υποψήφιους διδάκτορες

[CIVIS] - Συμπληρωματική πρόσκληση Στρατηγικών Συμπράξεων 2020 με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19 από το ΙΚΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝ/ΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ » ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ - MSC IN MEDIA AND REFUGEE /MIGRATION FLOWS»

 

*** 

Aπό το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτούργησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επικοινωνία και ΜΜΕ". 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Παλαιό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών (ΠΜΣ) στην Επικοινωνία και ΜΜΕ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, προσφέρονται στο Τμήμα τα ακόλουθα τέσσερα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 Επίσης στο τμήμα λειτουργούν τα διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

και λειτούργησε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών